خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها

حسینی

آموزش کاشت ناخن

۱۲۷۶ روز پیش
آگهی دهنده : حسینی
۷۷۷۲۵*** ۰۹۱۲۴****
محل : تهرانپارس

توضیحات آموزش کاشت ناخن

آموزشمبتدیتاتخصصکاشتناخن


آموزششامل


مانیکوربهدوروش


پدیکوربهدوروش


شناختابزار


طرزصحیحتیپچسباندنومحوخطتیپ


سوهانکشیاصولی


انواعحالتهایناخن


کاشتمادر


کاشتنمازی


کاشتباقلم


کاشتباقالب


کاشتبافرمر


بیبیبومر 


ترمیم


کاشتاستندگلس 


کاشتفرنچدائم


گلاشیر


فولگلس


گریمناخن


یونیکورن


زدنکروم


چسباندنلنز


ژلیش 


ریموکاشتبهدوروش


بدوناحتیاجبهموادبرایآموزش


۶جلسهدوساعته۲جلسهرفعاشکالرایگان


پشتیبانینامحدود 


هزینهآموزشفقط۱میلیونبرایمدتمحدود


زیرنظرمربیبادهسالسابقهکار


**بامدرکفنیوحرفهای**

دسته بندی :
ناخن
دیدگاه ها