خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها

حسینی

آموزش کاشت ناخن

۷۸۱ روز پیش
آگهی دهنده : حسینی
شبکه های اجتماعی :
اطلاعات تماس
محل : تهرانپارس

توضیحات آموزش کاشت ناخن

آموزشمبتدیتاتخصصکاشتناخن

آموزششامل

مانیکوربهدوروش

پدیکوربهدوروش

شناختابزار

طرزصحیحتیپچسباندنومحوخطتیپ

سوهانکشیاصولی

انواعحالتهایناخن

کاشتمادر

کاشتنمازی

کاشتباقلم

کاشتباقالب

کاشتبافرمر

بیبیبومر 

ترمیم

کاشتاستندگلس 

کاشتفرنچدائم

گلاشیر

فولگلس

گریمناخن

یونیکورن

زدنکروم

چسباندنلنز

ژلیش 

ریموکاشتبهدوروش

بدوناحتیاجبهموادبرایآموزش

۶جلسهدوساعته۲جلسهرفعاشکالرایگان

پشتیبانینامحدود 

هزینهآموزشفقط۱میلیونبرایمدتمحدود

زیرنظرمربیبادهسالسابقهکار

**بامدرکفنیوحرفهای**

دیدگاه ها

آگهی های مشابه آموزش کاشت ناخن

ناخن

تهران ۳۹۳ روز پیش

خدمات

تهران ۷۰۴ روز پیش

ناخن

تهران ۸۰۲ روز پیش