صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی

خدمات ناخن

۲۹۸ روز پیش
آگهی دهنده : صدف گندمی
شبکه های اجتماعی :
اطلاعات تماس
محل : کرج،خیابان شاه عباسی،خیابان فاطمبه،کوچه محضر۳۳،سالن زیبایی پریچهر

توضیحات خدمات ناخن

کاشت ناخن ۸۵همراه با لاک ژل 

ترمیم ۴۰ 

لاک ژل ۲۵

ژلیش ۳۵

لیفت ابرو ۸۵

کاشت مژه ۸۵

دیدگاه ها

آگهی های مشابه خدمات ناخن