صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی
صدف گندمی

خدمات ناخن

۲۰ روز پیش
آگهی دهنده : صدف گندمی
اطلاعات تماس
محل : کرج،خیابان شاه عباسی،خیابان فاطمبه،کوچه محضر۳۳،سالن زیبایی پریچهر
توضیحات

کاشت ناخن ۸۵همراه با لاک ژل 

ترمیم ۴۰ 

لاک ژل ۲۵

ژلیش ۳۵

لیفت ابرو ۸۵

کاشت مژه ۸۵

عنوان نظر
نظر شما