طالبی

دستیار ناخن

۲۰ روز پیش
آگهی دهنده : طالبی
اطلاعات تماس
محل : تهران
توضیحات

نیازمند کار در سالن به عنوان دستیار ناخن سمت شرق تهران

عنوان نظر
نظر شما