خانم صادیی
خانم صادیی
خانم صادیی

صندلی

۱۹۷ روز پیش
آگهی دهنده : خانم صادیی
شبکه های اجتماعی :
اطلاعات تماس
محل : تهران

توضیحات صندلی

دو تا صندلی تقریبا نو 

حدود قیمت ۲ و ۳ میلیون تومان

دیدگاه ها

آگهی های مشابه صندلی