خانم صادیی
خانم صادیی
خانم صادیی

صندلی

۴۹ روز پیش
آگهی دهنده : خانم صادیی
اطلاعات تماس
محل : تهران
توضیحات

دو تا صندلی تقریبا نو 

حدود قیمت ۲ و ۳ میلیون تومان

دیدگاه ها

تخفیف های مشابه صندلی